fredag 19. november 2010

Gi barna en Hvit Jul!!


http://hvitjul.no/kontrakten/ Gå inn på denne siden og skriv under på at du ikke skal drikke alkohol i perioden 24.-26. desember!

Gjør dette for at egne eller andres barn skal få ei jul fri for alkohol, eller i solidaritet for barn som gruer seg til jul på grunn av voksnes alkoholforbruk.


Helsedirektoratet estimerer at 120.000 born lever i heim der rusmisbruk er eit problem. Desse blir spesielt påverka av jula, for i desember har Vinmonopolet dobbel så omsetning som resten av året. I tillegg viser forsking at alle born, og ikkje berre dei som kjem frå heim der rus er eit problem, blir påverka at mamma og pappa drikk alkohol.
Born merkar det når åtferd endrar seg. Dei merkar det når mamma eller pappa blir overstadig glad, meir ironisk eller tullar meir. Dette er inkonsekvent åtferd og kan vere skummelt for borna.

Spørsmål og argumentasjon

Det er viktig å understreke at kontrakten er absolutt og inneberer totalfråhald frå rusmiddel i perioden 24.-26. desember. Det er ikkje slik at ein skriv under på ikkje å drikkje medan ein er med born i jola.
Av og til hender det at du kjem i prat med personar som ikkje har born eller som ikkje skal feire jula saman med born. Dei kan du oppfordre til å skrive under kontrakten likevel, i solidaritet med dei borna som gruar seg til jol på grunn av alkoholforbruket til dei vaksne.
Det hender ofte at ein får spørsmål om Hvit jul. Her er nokon av dei mest vanlege spørsmåla (med svar!) samla, slik at du er beste mogeleg førebudd til å prate om Hvit jul med andre.
1. Hvorfor Hvit Jul?
Alle barn har rett til en hvit jul – det er slagordet for prosjektet – og navnet Hvit jul er også hentet herfra. Visst vil vi gjerne se en hvit jul med mengder av snø, men med vårt ordspill mener vi selvfølgelig hvit i betydning fri fra alkohol og rusmidler.
2. Hva vil dere med denne kampanjen?
Hvit jul-kampanjen er til for å slå fast at julen skal være barnas høytid. Det vi vil er at foreldre og andre voksne skal skrive under på kontrakten om å være edru på de tre juledagene – julaften, første juledag og andre juledag. Vi tror på gode eksempler, og på å vise at alkoholen ikke er nødvendig – spesielt ikke når det er barn med i bildet. Vi ønsker også å sette fokus på situasjonen for de 120 000 barn som i dag vokser opp i familier med rusproblem.
3. Hva representerer logoen?
Logoen skal representere barnet, som er fokus for hele prosjektet. Barnet er en pepperkake er for å vise at det er en julekampanje. Barnet smiler, fordi dette er en positivt vinklet kampanje.
4. Hvor kommer tallet at det er 120 000 barn i Norge som lever i familier med et rusproblem?
Dette er et tall som kommer fra Helsedirektoratet.
5. Hva gjør det om foreldrene drikker bare litt i julen, så lenge de kan kontrollere det?
Det første svaret er at Hvit jul-kampanjen til stor del handler om å ta et valg. Kanskje du ikke har problemer med alkohol – kanskje du ikke drikker noe overhode – men å si ett aktivt nei kan skape en positiv atmosfære og være et eksempel for andre. Det handler om å ikke la alkoholen være i fokus, særlig når det er barn involvert.
Det andre svaret er at barn oppfatter foreldrene sine som annerledes også når foreldrene bare har drukket små mengder alkohol. Det trenger ikke å handle om å rangle eller snakke utydelig, men at foreldrene kanskje blir mer høylytte, ekstra kosete eller ironiske. Dette oppfatter barn som en inkonsekvent oppførsel som i sin tur gir en følelse av utrygghet.
6. Hvorfor ”holder” det med tre dager avhold, burde dere ikke jobbe for 100 % avhold?
Selvfølgelig vil vi at alle skal velge å være edru mest mulig, og aller helst alle foreldre. Men dette er en kampanje som fokuserer på en høytid, julen – barnas høytid, som er den høytid som er vanskeligst for barn som lever i misbruksmiljø. Den perioden som er til for å være sammen med familien, når alt annet i samfunnet er stengt.
7. Hvis man skriver på kontrakten, får man da drikke alkoholfritt øl?
Visst kan du som skriver på vår kontrakt drikke alkoholfritt øl. Men tenk på at barn med negative opplevelser av øl kan føle ubehag og utrygghet når alkoholfritt øl drikkes, siden det lukter samme som vanlig øl, og flaskene ofte ser ut som vanlig øl.
8. Hvor mange dager skal jeg vare edru og hvilke?
Du skriver under på å være edru julaften, første juledag og andre juledag.
9. Er kontrakten bindende? Hvordan vet dere at folk holder hva de har lovet?
Hvit Jul-kontrakten er en moralsk kontrakt der vi håper at alle som skriver på gjør dette for at de er opptatt av at julen bør være alkoholfri for barna, og at de derfor velger å ikke drikke.
10. Jeg kommer ikke til å feire jul med barn, hvorfor skal jeg da være edru?
Du kan velge å gjøre det fordi du synes at alle burde ha julen som en alkoholfri periode, at julen skal være barnas høytid. Du kan gjøre det som en solidaritetshandling for de barn som lever i misbruksmiljø. Det er den store gruppen som påvirker den lille gruppen. Hjelp oss å bli den store gruppen.
11. Barna merker vel ikke hvis jeg bare drikker et glass?
Barn føler trygghet i at voksne rundt dem oppfører seg konsekvent. At mamma og pappa, lukter, oppfører seg og snakker slik de vanligvis gjør. Også ved små mengder alkohol kan oppførselen endres. Når voksne drikker blir de dessuten ofte mer ironiske, noe barn ikke skjønner.

(alt er hentet fra www.hvitjul.no)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar